ขอเชิญชมสุดยอดการแสดงกายกรรมการกุศลครั้งยิ่งใหญ่  จากมณฑลซินเกียง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  คณะกายกรรมซินเกียง ณ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
เข้าสู่หน้าหลัก