ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 65 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)
อาคารเอนกประสงค์
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย