รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
25/1 หมู่ 7   ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-347815 เบอร์แฟกส์ 038-347815
Email : bungsriracha.bsp@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :