สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปดอกบัวล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญาประจำโรงเรียน
หมายถึง
การเจริญงอกงามทางปัญญา